Quyết định số 970/QĐ-BGDĐT:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị y tế giao thông vận tải


Quyết định số 970/QĐ-BGDĐT ngày 19/05/2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị y tế giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 970/QĐ-BGDĐT.