Tín dụng 2012 tăng mạnh vào “phút 89”

Theo VnEconomy

Ngày 9/1/2013, Ngân hàng Nhà nước có thông cáo về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2012 và định hướng 2013. Điểm bất ngờ là tín dụng đã tăng mạnh vào thời điểm cuối 2012.

Tín dụng 2012 tăng mạnh vào “phút 89”
Tín dụng đã tăng mạnh vào thời điểm cuối 2012

Cụ thể, đến cuối năm 2012, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8,91%. Trong đó,  tín dụng VND tăng 11,51%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 1,56% so với cuối năm 2011.

Mới chỉ hơn một tuần trước, Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến 20/12/2012, tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 6,45% so với cuối năm 2011 và ước cả năm chỉ đạt khoảng 7%.

Dù có thay đổi lớn, song mức 8,91% vẫn là thấp nhất trong lịch sử. Cơ cấu tăng trưởng tín dụng ở một số lĩnh vực, nhóm đối tượng ưu tiên cũng khá thấp: tín dụng nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 8%; tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khoảng 6,15%; riêng tín dụng xuất khẩu tăng khá với khoảng 14%. Dư nợ cho vay các lĩnh vực không khuyến khích đến cuối 2012 chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng, nếu tính cả hai kênh tín dụng và đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, hệ thống các tổ chức tín dụng đã cung ứng vào nền kinh tế tương đương mức tăng trưởng tín dụng khoảng 13,91% trong năm 2012.