Tình hình chỉ số giá 4 tháng năm 2014

Theo gso.gov.vn

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2014 tăng nhẹ ở mức 0,08% so với tháng trước, phù hợp với quy luật tiêu dùng cùng kỳ của một số năm trước. (Riêng hai năm 2008 và 2011 do ảnh hưởng từ tăng mức lương tối thiểu, tăng giá hàng hóa quốc tế, chính sách kích cầu, chính sách quản lý tỷ giá… nên chỉ số giá tiêu dùng tăng cao).

Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,15% (Lương thực giảm 0,26%; thực phẩm tăng 0,27%); may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,26%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,24%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,23%; giao thông tăng 0,33%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm gồm: Giáo dục tăng 0,06%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,02%; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,56%; bưu chính viễn thông giảm 0,14%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2014 tăng 0,88% so với tháng 12/2013 và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân bốn tháng đầu năm tăng 4,73% so với bình quân cùng kỳ năm 2013.

Chỉ số giá vàng tháng 4/2014 giảm 1,04% so với tháng trước; tăng 2,25% so với tháng 12/2013; giảm 16,69% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4/2014 giảm 0,06% so với tháng trước; giảm 0,13% so với tháng 12/2013; tăng 0,59% so với cùng kỳ năm 2013.