Tình hình du lịch 10 tháng năm 2013

Theo gso.gov.vn

Vận tải hành khách và hàng hóa                                  

Vận tải hành khách 10 tháng năm nay ước tính đạt 2448,9 triệu lượt khách, tăng 5,6% và 102,6 tỷ lượt khách.km tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2012, bao gồm: Vận tải trung ương đạt 28,5 triệu lượt khách, tăng 6,4% và 24,9 tỷ lượt khách.km, tăng 8,7%; vận tải địa phương đạt 2420,3 triệu lượt khách, tăng 5,6% và 77,7 tỷ lượt khách.km, tăng 4,3%. Vận tải hành khách đường bộ mười tháng ước tính đạt 2302,1 triệu lượt khách, tăng 5,8% và 74,2 tỷ lượt khách.km, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước; đường hàng không đạt 14,1 triệu lượt khách, tăng 10,1% và 22,3 tỷ lượt khách.km, tăng 10,2%; đường sắt đạt 10,3 triệu lượt khách, tăng 1,8% và 3,7 tỷ lượt khách.km, tăng 1,1%; đường biển đạt 4 triệu lượt khách, tăng 4,6% và 203,1 triệu lượt khách.km, tăng 3,7%.

Vận tải hàng hóa mười tháng ước tính đạt 831 triệu tấn, tăng 4,3% và 168,7 tỷ tấn.km, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải trong nước đạt 805,9 triệu tấn, tăng 4,7% và 76,5 tỷ tấn.km, tăng 3,6%; vận tải ngoài nước đạt 25,2 triệu tấn, giảm 6,5% và 92,1 tỷ tấn.km, giảm 6,3%. Vận tải hàng hoá địa phương mười tháng đạt 785,9 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và 76 tỷ tấn.km, tăng 4,5%. Vận tải hàng hoá đường bộ đạt 628,5 triệu tấn, tăng 4,9% và 37,9 tỷ tấn.km, tăng 5,1%; đường sông đạt 148,4 triệu tấn, tăng 5,9% và 32,2 tỷ tấn.km, tăng 4,7%; đường biển đạt 48,5 triệu tấn, giảm 6,1% và 95 tỷ tấn.km, giảm 6,5%; đường sắt đạt 5,5 triệu tấn, giảm 4,9% và 3,2 tỷ tấn.km, giảm 5,2%.

Khách quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến nước ta mười tháng năm nay ước tính đạt 6119 nghìn lượt người, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 3750 nghìn lượt người, tăng 12,7%; đến vì công việc 1023,8 nghìn lượt người, tăng 8,6%; thăm thân nhân đạt 1018,2 nghìn lượt người, tăng 8,4%. Khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không là 4826,9 nghìn lượt người, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2012; đến bằng đường biển 177,8 nghìn lượt người, giảm 20%; đến bằng đường bộ 1114,2 nghìn lượt người, tăng 35,7%.

Trong mười tháng, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến nước ta tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Trung Quốc 1535,8 nghìn lượt người, tăng 36,2%; Hàn Quốc 618,7 nghìn lượt người, tăng 7,4%; Nhật Bản 497,7 nghìn lượt người, tăng 5,6%; Campuchia 274,8 nghìn lượt người, tăng 3,1%; Australia 266,8 nghìn lượt người, tăng 12,4%; Malaysia 262,5 nghìn lượt người, tăng 12,7%; Nga 228,1 nghìn lượt người, tăng 66,1%; Thái Lan 216,3 nghìn lượt người, tăng 21%.

Một số quốc gia có lượng khách lớn đến nước ta nhưng giảm so với cùng kỳ năm trước là: Hoa Kỳ 359,8 nghìn lượt người, giảm 2,9%; Đài Loan 331,6 nghìn lượt người; giảm 5,2%; Pháp 171,2 nghìn lượt người, giảm 5,4%; Singapore 152,3 nghìn lượt người. giảm 1,2%.