Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 8 tháng đầu năm 2013

Theo gso.gov.vn

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa mùa và thu hoạch lúa hè thu. Tính đến 15/8/2013, cả nước đã gieo cấy được 1467,7 nghìn ha lúa mùa, bằng 102,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1179,3 nghìn ha, bằng 102,4%; các địa phương phía Nam gieo cấy 288,4 nghìn ha, bằng 103,2%.

Cùng với việc gieo cấy lúa mùa, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1176,8 nghìn ha lúa hè thu, bằng cùng kỳ năm trước, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 1094,9 nghìn ha, chiếm 64% diện tích gieo cấy và bằng 100,5%. Theo báo cáo sơ bộ, sản lượng lúa hè thu năm nay cả nước ước tính đạt 11,2 triệu tấn, giảm 80 nghìn tấn so với vụ hè thu năm trước, năng suất ước tính đạt 52,2 tạ/ha, giảm 0,5 tạ/ha.

Tiến độ gieo trồng các cây hoa màu nhìn chung nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước. Tính đến giữa tháng Tám, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 963,1 nghìn ha ngô, bằng 106,6% cùng kỳ năm 2012; 124,2 nghìn ha khoai lang, bằng 109,6%; 109,4 nghìn ha đậu tương, bằng 111,3%; 196,2 nghìn ha lạc, bằng 101,4%; 826,6 nghìn ha rau, đậu, bằng 105,7%.

Tổng đàn trâu cả nước ước tính giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2012, đàn bò giảm 3%. Riêng đàn bò sữa phát triển tương đối tốt do giá sữa ổn định nên doanh nghiệp mở rộng quy mô. Chăn nuôi lợn chưa ổn định, ước tính tổng số lợn cả nước giảm từ 1-1,5% so với cùng kỳ năm 2012. Chăn nuôi gia cầm gặp nhiều khó khăn do giá bán thấp, dịch bệnh tuy đã được khống chế nhưng vẫn có nguy cơ bùng phát gây tâm lý lo ngại cho người nuôi, tổng số gia cầm cả nước ước tính giảm khoảng 1,5-2% so với cùng kỳ  năm trước.

Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung tháng Tám ước tính đạt 10,9 nghìn ha, bằng 78% cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 14,2 triệu cây, tăng 3,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 506,3 nghìn m3, tăng 6,3%; sản lượng củi khai thác đạt 2,7 triệu ste, tăng 1,0%. Tính chung tám tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 110 nghìn ha, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2012; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 142 triệu cây, tăng 2,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 3312,9 nghìn m3, tăng 6,7%; sản lượng củi khai thác đạt 20 triệu ste, tăng 1,9%.

Trong tám tháng năm nay, diện tích rừng bị thiệt hại là 1415 ha, giảm 45,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: diện tích rừng bị cháy là 868,8 ha, giảm 54,6%; diện tích rừng bị chặt, phá là 546,2 ha, giảm 0,3%.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Tám ước tính đạt 506,9 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá 346,2 nghìn tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 91,8 nghìn tấn, tăng 4,3%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng Tám ước tính đạt 294,6 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó cá 187,5 nghìn tấn, tăng 2,1%; tôm 74,7 nghìn tấn, tăng 5,1%. Nuôi tôm phát triển tương đối ổn định do người nuôi được hướng dẫn kỹ thuật thả nuôi, kiểm soát chất lượng con giống và kịp thời xử lý mầm bệnh nên sản lượng đạt khá. Một số địa phương có sản lượng tôm thu hoạch tám tháng đạt khá là: Sóc Trăng 59 nghìn tấn, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2012; Trà Vinh 53 nghìn tấn, tăng 11,6%; Bến Tre 46,4 nghìn tấn, tăng 29,5%. Nuôi cá tra vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, chi phí đầu vào tăng, giá bán không ổn định. Một số địa phương có sản lượng thu hoạch cá tra tám tháng giảm là: An Giang đạt 244 nghìn tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước; Bến Tre 152 nghìn tấn, giảm 3,7%; Cần Thơ 87 nghìn tấn, giảm 9%. Tuy nhiên, sản lượng các loại cá nuôi khác như: Cá lóc, cá rô phi, cá diêu hồng... đạt khá nên sản lượng cá nuôi vẫn tăng so với cùng kỳ.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng Tám ước tính đạt 212,3 nghìn tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 192,1nghìn tấn, tăng 1,9%. Tính chung tám tháng, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 3789,8 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Sản lượng nuôi trồng đạt 2074,1 nghìn tấn, tăng 0,7%; sản lượng khai thác đạt 1715,7 nghìn tấn, tăng 3,3%.

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 8 năm 2013

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 8 tháng đầu năm 2013 - Ảnh 1