Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 02/2014

Theo customs.gov.vn

Đánh giá chung

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 02/2014 đạt 19,63 tỷ USD, giảm 8,6% so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 9,54 tỷ USD, giảm 16,7%; tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu là 10,09 tỷ USD, tăng nhẹ 0,7%.

Tính đến hết tháng 02/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 41,4 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó xuất khẩu gần 21,3 tỷ USD, tăng 13,8% và nhập khẩu  hơn 20 tỷ USD, tăng 12,6%. Cán cân thương mại hàng hoá của cả nước trong 2 tháng/2013 thặng dư 1,3 tỷ USD.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại từ tháng 1/2013 đến tháng 2/2014

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 02/2014 - Ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu trong 2 tháng/2014 là 24,8 tỷ USD, tăng 18,8% và chiếm 60% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 13,3 tỷ USD, tăng 18,8% và nhập khẩu là 11,5 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với khối doanh nghiệp trong nước, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu trong 2 tháng/2013 là 16,4 tỷ USD, tăng 8,5% và chiếm 39% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 7,9 tỷ USD, tăng 6,8% và nhập khẩu là gần 8,5 tỷ USD, tăng 10,1% so với 2 tháng/2013.

Một số mặt hàng xuất khẩu chính

Điện thoại các loại & linh kiện: trong tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 1,72 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước trong 2 tháng/2014 lên 3,42 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 736  triệu USD.

Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại & linh kiện xuất xứ của Việt Nam trong 2 tháng/2014 là Tiểu Vương Quốc Ả Rập với 519,7 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2013. Tiếp theo là Hoa Kỳ với 284 triệu USD, tăng gấp hơn 12 lần; Áo với 244 triệu USD, tăng 8,7%; Đức với 184,4 triệu USD, giảm mạnh 27,4%...so với cùng kỳ năm 2013.

Hàng dệt may: xuất khẩu trong tháng đạt 1,04 tỷ USD, giảm 45,1% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2014 lên 2,94 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 2 tháng/2014, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,4 tỷ USD, tăng 16,6% (tương ứng tăng 204 triệu USD); sang EU đạt 437,5 USD, tăng 22,8%; sang Nhật Bản đạt 379 triệu USD, tăng 15,9% và sang Hàn Quốc: 207 triệu USD, tăng 37,5% so với 2 tháng/2013.

Hàng giày dép: kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt gần 598 triệu USD, giảm mạnh 30,5% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 2/2013, xuất khẩu nhóm hàng giày dép đạt 1,45 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 2 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu giày dép sang thị trường EU là 516,7 triệu USD, tăng 26,94% và chiếm 35,51% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt gần 441,1 triệu USD, tăng 25,14%; sang Nhật Bản đạt 99,3 triệu USD, tăng mạnh 54%; sang Trung Quốc đạt 73 triệu USD, tăng 21,8%;... so với cùng kỳ năm 2013.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 02/2014 đạt 619 triệu USD, giảm 17,3%, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 2 tháng/2014 lên 1,36 tỷ USD, giảm7,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 2 tháng qua với 264,3 triệu USD, giảm 12,7%; tiếp theo là EU: 261,6 triệu USD, giảm 36,6%;  Hoa Kỳ: 205,2 triệu USD, tăng 29,8%; Malaixia: 93,2 triệu USD, giảm mạnh 43% so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô: lượng xuất khẩu trong tháng là 661,6 nghìn tấn, trị giá hơn 600 triệu USD, tăng 18,2% về lượng và tăng 19% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 2/2014, lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước đạt gần 1,2 triệu tấn, giảm 11,2% và kim ngạch đạt 1,06 tỷ USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật Bản: 388 nghìn tấn, tăng 18,4%; sang Australia: gần 295 nghìn tấn, tăng gấp 2 lần; sang Malaixia: 203,5 nghìn tấn, giảm 27,3%; sang Trung Quốc 184,5 nghìn tấn, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Hàng thủy sản: xuất khẩu trong tháng là 460,3 triệu USD, giảm 21,1% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu trong 2 tháng/2014 lên 1,02 tỷ USD, tăng mạnh 37,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Đối tác dẫn đầu nhập khẩu hàng thuỷ sản của Việt Nam là Hoa Kỳ với 275,1 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với 2 tháng/2013;tiếp theo là EU với 169,7 triệu USD tăng 18,6%; Nhật Bản: 139,15 triệu USD, tăng 26,4% và Hàn Quốc đạt 77 triệu USD, tăng mạnh gần 52,5%;… .

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: trong tháng 02/2014, xuất khẩu đạt 458,6 triệu USD, giảm 13,3%, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2014 lên 982,7 triệu USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính đến hết tháng 2/2014, xuất khẩu nhóm hàng này sang Nhật Bản là 204,7 triệu USD, tăng 13,6%; sang Hoa Kỳ: 172,3 triệu USD, tăng mạnh 45%; sang EU: 128 triệu USD, tăng 33%; sang Trung Quốc: 63 triệu USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cà phê: Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 02/2013 là hơn 184 nghìn tấn, trị giá đạt gần 350 triệu USD, tăng 28,7% về lượng và tăng 31,9% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 02/2013, lượng cà phê xuất khẩu của nước ta đạt gần 214 nghìn tấn, tương đương với lượng xuất khẩu của 2 tháng/2013 nhưng trị giá đạt 613 triệu USD,  giảm 9,6%  với cùng kỳ năm 2013.

Gỗ & sản phẩm gỗ: xuất khẩu trong tháng đạt gần 380 triệu USD, giảm 28,8% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng/2013 lên 920 triệu USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính đến hết tháng 2/2013, nhóm hàng gỗ & sản phẩm gỗ xuất sang Hoa Kỳ đạt gần 290 triệu USD, tăng 13,6%; sang Trung Quốc: 190 triệu USD, tăng 58,1%; sang Nhật Bản: gần 134 triệu USD, tăng 21,8%;… so với cùng kỳ năm 2012.

Gạo: Lượng gạo xuất khẩu của cả nước trong tháng 02/2014 là gần 427 nghìn tấn, tăng 15,6%, trị giá đạt 197 triệu USD, tăng 11,9% so với tháng trước. Như vậy, tính đến hết tháng 02/2014, lượng xuất khẩu nhóm hàng này là 791 nghìn tấn, giảm 1% và trị giá đạt 371 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng qua, Philippines là đối tác lớn nhất nhập khẩu gạo của Việt Nam với 378 nghìn tấn, tăng gấp 7,2 lần so với cùng kỳ năm 2013. Thị trường  tiếp theo là Trung Quốc: 206,8 nghìn tấn, giảm gần 40% so với 2 tháng/2013.

Xơ, sợi dệt các loại: Xuất khẩu mặt hàng này của cả nước trong tháng 2/2014 đạt hơn 60 nghìn tấn với trị giá gần 186 triệu USD, tăng 13,7% về lượng và tăng 18,3% về kim ngạch. Tính đến hết tháng 2/2014, lượng xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 113 nghìn tấn, tăng 18,5% và trị giá đạt 341 triệu USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước

Trong 2 tháng đầu năm 2014, nhóm hàng xơ sợi dệt các loại xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 156 triệu USD, tăng mạnh 49,2%; sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt hơn 35 triệu USD, tăng 14,8%; sang Hàn Quốc đạt 33,8 triệu USD, tăng 11,4%...

Túi xách, ví, va li, mũ và ô dù: trong tháng xuất khẩu hơn 116,6 triệu USD, giảm 46,6% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2014 lên gần 334 triệu USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ là đối tác chính nhập khẩu túi xách, ví, vali mũ và ô dù của Việt Nam trong 2 tháng/2014 với 136,5 triệu USD, tăng 49,2% so với 2 tháng/2013. Tiếp theo là EU với trị giá xuất khẩu đạt 81 triệu USD, tăng 16,1%; Nhật Bản vói 49,7 triệu USD, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Biểu đồ 2: Xuất khẩu các mặt hàng chính tháng 2 tháng/2014 so với 2 tháng/2013

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 02/2014 - Ảnh 2

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Một số mặt hàng nhập khẩu chính

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trong tháng, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này là 1,5 tỷ USD, giảm 7,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 2 tháng năm 2014 lên gần 3,1 tỷ USD, tăng mạnh 30,2% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, khu vực FDI nhập khẩu 1,8 tỷ USD, tăng 31,6% và các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 1,2 tỷ USD, tăng 28,1% so với 2 tháng năm 2013.

Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2013 có xuất xứ chủ yếu từ: Trung Quốc với gần 1 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 32% tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là Nhật Bản: 530 triệu USD, tăng 34,9%; Hàn Quốc: 494 triệu USD, tăng mạnh 39,5%; Đài Loan: 141,9 triệu USD, tăng 40,9% ….

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trong tháng 02/2014, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,26 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2014 lên gần 2,5 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó nhập khẩu của khu vực FDI là 2,31 tỷ USD, tăng 53,4% và chiếm gần 92,5% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc: gần 828,7 triệu USD, tăng gần 13%; Trung Quốc: 616,5 triệu USD, giảm 8,8%; Singapore: 286 triệu USD, tăng 16,8%; Nhật Bản: 201 triệu USD, giảm 17,2%; Đài Loan: 157 triệu USD, tăng mạnh 60,2%; … so với cùng kỳ năm 2013.

Điện thoại các loại và linh kiện: Kim ngạch nhập khẩu trong tháng đạt gần 601 triệu USD, tương đương kim ngạch của tháng trước. Tính đến hết tháng 02/2014, cả nước nhập khẩu 1,2  tỷ USD, tăng 8,6% so với 2 tháng/2013.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng qua chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc: 815 triệu USD, tăng 8,07% và chiếm 68% kim ngạch nhập khẩu của cả nước; Hàn Quốc: 365 triệu USD, tăng 9,4%; Đài Loan: 10,6 triệu USD, tăng 13,45%; …so với 2 tháng/2013.

Biểu đồ 3 : Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 2 tháng/2014 và 2 tháng/2013

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 02/2014 - Ảnh 3

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Sắt thép các loại: Trong tháng, lượng sắt thép nhập khẩu là hơn 800 nghìn tấn, tăng 37,6% so với tháng trước, trị giá nhập khẩu là hơn 524 triệu USD, tăng 26,8%. Tính đến hết 2 tháng/2014, tổng lượng nhập khẩu sắt thép của Việt Nam là gần 1,4 triệu tấn, tăng 3,3%, trị giá là 935 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu sắt thép trong 2 tháng/2014 chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc: 461 nghìn tấn, tăng 29,4%; Nhật Bản: gần 312 nghìn tấn, giảm 22,2%; Hàn Quốc với 208 nghìn tấn, giảm 12,1%; Đài Loan: 170 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2013;…

Chất dẻo nguyên liệu: lượng nhập khẩu trong tháng 02/2013 là gần 243 nghìn tấn, trị giá là 454 triệu USD, tăng 3,3% về lượng và tăng 5,5% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 2/2014, tổng lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam là gần 475 nghìn tấn, tăng 1%, kim ngạch nhập khẩu là hơn 883 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ các thị trường: Hàn Quốc: 91 nghìn tấn, giảm 8,2%; Ả rập Xê út: gần 105 nghìn tấn, giảm 10,8%; Đài Loan: 66,8 nghìn tấn, tăng 15,9%; Thái Lan: 46 nghìn tấn, tăng 2,3%;… so với cùng kỳ năm 2013.

Nhóm nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày: tháng 02/2014, nhập khẩu nhóm hàng này là gần 1,1 tỷ USD, tăng mạnh 55,6% so với tháng trước. Tính đến hết 2 tháng/2014, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 2,16 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong 2 tháng/2014, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ: Trung Quốc với gần 776 triệu USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2013; Hàn Quốc: 383,5 triệu USD, tăng 18,4%; Đài Loan: 290 triệu USD, tăng 11,8%;…

Hóa chất: trong tháng 02/2014, Việt Nam nhập khẩu 247,5 triệu USD nhóm hàng hóa chất, tăng 9,8% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2014 lên gần 473triệu USD, tăng 18,8% so với 2 tháng/2013.

Việt Nam nhập khẩu hóa chất trong 2 tháng qua chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc: 118 triệu USD, tăng 0,6%; Đài Loan: 80,3 triệu USD, giảm 22,7%; Hàn Quốc: 49 triệu USD, giảm 29,3%; Nhật Bản: 39 triệu USD, tăng 23,6%;… so với 2 tháng/2013.

Sản phẩm từ chất dẻo: trong tháng 02/2014, cả nước nhập khẩu hơn 231 triệu USD, tăng 11,5% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 02/2014, tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước là 439,5 triệu USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 2 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ các thị trường: Hàn Quốc: 114 triệu USD, tăng 69,2%; Trung Quốc: 106 triệu USD, tăng 30,4%; Nhật Bản: 99 triệu USD, tăng 11,07%; Đài Loan: 30triệu USD, tăng 25,02%; …

Thức ăn gia súc và nguyên liệu: trị giá nhập khẩu của mặt hàng này trong tháng 2/2014 là 238 triệu USD, tăng 17,4% so với tháng 1/2014. Tính đến hết tháng 2 năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 439 triệu thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng qua chủ yếu từ các thị trường: Ac-hen-ti-na: 153 triệu USD, tăng gấp 3 lần; Hoa Kỳ: 68 triệu USD, tăng 83,5%; Ấn Độ: 40  triệu USD, giảm 70%; …so với 2 tháng/2013.