Tinh thần chiến thắng 30/4 tiếp thêm động lực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Theo dangcongsan.vn

Kỷ niệm 41 năm (30/4/1975 – 30/4/2016) Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống anh dũng, hào hùng của dân tộc, đồng thời tiếp thêm động lực mới đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Xe tăng quân giải phóng tiến vào sân Dinh Độc Lập sáng 30/4.
Xe tăng quân giải phóng tiến vào sân Dinh Độc Lập sáng 30/4.

Bản anh hùng ca vĩ đại

41 năm trước, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân miền Nam, cùng với sự giúp đỡ ủng hộ của bạn bè quốc tế, đã ghi dấu một mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Trong 55 ngày đêm chiến đấu đầy cam go và ác liệt, với ý chí thần tốc, táo bạo, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, quân và dân ta đã đánh bại đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn, làm nên chiến thắng vĩ đại – chiến thắng 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới – độc lập dân tộc và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là nhân tố quyết định sự hội tụ sức mạnh dân tộc để làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử. Khẳng định điều này, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng nêu rõ: "Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đội tiên phong dày dạn của giai cấp công nhân Việt Nam, người đại biểu trung thành và đầy đủ những lợi ích sống còn, những nguyện vọng sâu xa và chính đáng của nhân dân Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam”.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là kết quả của sự phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh ấy được phát huy cao độ và thăng hoa trong thời đại Hồ Chí Minh – Thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó còn có ý nghĩa thời đại và quốc tế to lớn, mở ra một thời kỳ mới vô cùng thuận lợi cho phong trào cách mạng thế giới, làm thay đổi cục diện chính trị khu vực Đông Nam Á có lợi cho phong trào cách mạng.

Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 như một kỳ tích, như một huyền thoại mang tầm của thời đại ở thế kỷ XX. Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng đánh giá: “Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.

Tiếp thêm niềm tin, động lực, đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thời gian này, các cấp ủy, địa phương trên khắp cả nước đã và đang triển khai nhiều chương trình trọng tâm để cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng. Không khí hào hùng của mốc son lịch sử 30/4 những ngày này như càng tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và động lực để đẩy mạnhđưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Ngay sau thành công của Đại hội XII của Đảng, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao đã về các vùng trọng điểm hạn hán ở miền Trung - Tây Nguyên và Nam bộ để cùng bàn bạc, sẻ chia và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những tấm gương cán bộ, đảng viên người dân Tây Nguyên đoàn kết, gương mẫu, tiên phong hành động sẻ chia với nhau từng giọt nước ngọt để vượt qua đợt khô hạn khốc liệt; người dân miền Tây Nam bộ kiên cường tiến hành các biện pháp chống xâm nhập mặn, các nhà khoa học nghiên cứu đề xuất các phương án “sống chung với thiên tai”, nhiều doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh lộ trình tái cấu trúc gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững... Điều này cho thấy, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đang đi vào cuộc sống, bằng tinh thần chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cùng chủ động, xung phong giải quyết những vấn đề khó mà cuộc sống đặt ra. Đó là minh chứng sống động cho thấy, hiện nay từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao đến những đảng viên bình thường và người dân vẫn đang là những người tiên phong đi đầu trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Có thể nói thời gian qua, Chính phủ mới đã và đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, như: hạn hán nghiêm trọng tại Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở Tây Nam bộ, tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm; kinh tế, quý I/2016 còn nhiều khó khăn...

Đứng trước những khó khăn ấy, Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ cùng các Bộ đã và đang quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, từ những việc như vụ quán cà phê “Xin chào”, đến việc tập trung tìm cho được nguyên nhân ô nhiễm môi trường biển tại các tỉnh miền Trung nhằm ổn định tình hình, động viên người dân vượt qua khó khăn, yên tâm sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ: "Chúng ta một mặt phải giữ kỷ cương phép nước, nhưng mặt khác cần xoá bỏ những rào cản đối với sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Các bộ, ngành không thể vì quyền hạn của bộ mình mà làm trái, làm mất hiệu lực củahai đạo luật Quốc hội đã ban hành".

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: “Khuyến khích đẩy mạnh quá trình khởi nghiệp kinh doanh. Có chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp Việt Nam cả về số lượng và chất lượng, thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và “tạo mọi điều thuận lợi phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân để tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”. Ngày 29/4, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc gặp doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”. Thủ tướng cho rằng, trong thời gian qua, dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tuy nhiên thực tiễn vẫn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Chính vì vậy, Chính phủ mong muốn lắng nghe doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc, hiến kế, góp ý để Chính phủ cùng các cơ quan liên quan tháo gỡ. Tinh thần của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là thực hiện đúng Hiến pháp, đổi mới cách lãnh đạo. Vì vậy phải tháo gỡ mọi rào cản, chống tiêu cực, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và tinh thần lớn nhất là “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tin tưởng mong muốn rằng, Chính phủ mới dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng sẽ là một Chính phủ gần dân, một Chính phủ hành động và quyết tâm đổi mới. Phấn đấu 5 năm tới, hướng tới mục tiêu Việt Nam có được 1,5 – 2 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020.

Cuộc gặp giữa người đứng đầu Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp hướng tới dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5 với hàm ý về một thông điệp hành động, đổi mới: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa” như tinh thần Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng chỉ đạo khi tiến hành Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 41 năm trước.

Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và tinh thần ngày Quốc tế lao động 1/5, một lần nữa như tiếp thêm động lực cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta có quyết tâm mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.