Tổng cục Hải quan kiến nghị nhiều biện pháp đảm bảo số thu

Trong báo cáo về tình hình hoạt động của ngành tháng 9/2012, Tổng cục Hải quan đã đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ và Bộ Tài chính về các biện pháp đảm bảo thu ngân sách nhà nước năm 2012 và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan kiến nghị nhiều biện pháp đảm bảo số thu

Năm 2012, ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 223.900 tỷ đồng; trong đó thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt là 80.500 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng là 143.400 tỷ đồng.

Theo thống kê, dự kiến số thu tháng 9/2012 đạt 17.000 tỷ đồng và 9 tháng năm 2012 đạt khoảng 142.134 tỷ đồng, bằng 63,5% so với dự toán, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường thu được 48.978 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 92.956 tỷ đồng và thu khác là 200 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Nới lỏng các chính sách xuất nhập khẩu, kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng để giải phóng hàng tồn kho, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng trưởng kinh tế.

Đối với Chính phủ và Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan đề nghị:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung chính sách quản lý hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất (gồm cả xăng dầu) phù hợp với Chỉ thị 23/CT-CP ngày 7/9/2012 của Chính phủ;

Thứ hai là đưa xăng vào mặt hàng tiêu dùng phải nộp thuế ngay. Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 11081/BTC-TCHQ ngày 17/8/2012 gửi Bộ Công thương.

Thứ ba là xem xét sửa Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2012 của Bộ Công thương về việc áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng. Thực tế 100% các trường hợp vẫn được nhập khẩu nhưng do phải chờ thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tự động nên gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm ách tắc hoạt động xuất nhập khẩu.

Thứ tư là căn cứ thẩm quyền đã được quy định, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đồng thời đảm bảo khả năng thu hồi nợ thuế cho NSNN trong năm 2012, cho phép doanh nghiệp được bảo lãnh và nộp dần tiền thuế nợ, bảo đảm trong năm 2012 phải nộp hết số nợ thuế quá hạn mà cơ quan quản lý thuế đã yêu cầu nộp. Trong thời gian giảm nộp dần tiền thuế, doanh nghiệp được giải tỏa cưỡng chế những vẫn phải trả lãi chậm nộp.

Đối với các bộ, ngành, Tổng cục Hải quan đề nghị công bố danh mục hàng hóa không được phép xuất nhập khẩu theo mã HS 8 số để tránh phân loại, tính thuế sai.