Tổng giá trị cổ phần bán đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng trong nửa năm


Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tTổng giá trị cổ phần bán được sau 18 phiên đấu giá đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Thống kê của HNX cho thấy, tính từ đầu năm 2019 đến nay, HNX đã tổ chức 18 phiên đấu giá, trong đó có 14 phiên đấu giá thoái vốn, 2 phiên IPO và 2 phiên đấu giá phát hành ra công chúng.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 155 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 126,9 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 81,8%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 18 phiên đấu giá đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Riêng trong tháng 6, tại HNX chỉ diễn ra 1 phiên đấu giá, đó là phiên đấu giá thoái vốn của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.

Khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá đạt hơn 4 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt 1.800 cổ phần, bằng 0,04% số cổ phần chào bán. Số lượng cổ phần trúng giá đạt 1.800 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 0,04%.

Số tiền doanh nghiệp thu được sau phiên đấu giá đạt 21,4 triệu đồng với giá đấu thành công bình quân đạt 11.894 đồng/cổ phần, cao hơn giá khởi điểm 94 đồng.