Tổng kiểm tra các doanh nghiệp trốn BHXH

Theo Tiền Phong

Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng LĐ-TB&XH vừa ký công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Chủ tịch Liên đoàn LĐ Việt Nam, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH.

Tổng kiểm tra các doanh nghiệp trốn BHXH

Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng LĐ-TB&XH vừa ký công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Chủ tịch Liên đoàn LĐ Việt Nam, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cơ quan trên phối hợp với Sở KH-ĐT, Ban quản lý KCN-KCX cập nhật, nắm chắc số lượng doanh nghiệp được thành lập và hoạt động; số lao động làm việc trong các doanh nghiệp để yêu cầu người sử dụng lao động và NLĐ tham gia BHXH. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, trước hết tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng, chậm đóng BHXH.

Phối hợp với Sở Y tế, cơ quan Công an tiến hành thanh, kiểm tra, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo hồ sơ trục lợi BHXH, đặc biệt là trong việc cấp, quản lý, làm giả, mua bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau. Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố phải tổng hợp tình hình làm giả, mua bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau báo cáo Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 30-10-2012 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.