TP.Hồ Chí Minh: Phấn đấu xây dựng tối thiểu 2.700.000 m2 sàn nhà ở xã hội

Theo Báo Đầu tư.

Ngày 20/10/2012, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hành động triển khai thực hiện chiến lược phát triển nhà ở TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

TP.Hồ Chí Minh: Phấn đấu xây dựng tối thiểu 2.700.000 m2 sàn nhà ở xã hội
Trong giai đoạn 2012 – 2015, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện xây dựng tối thiểu đạt khoảng 2.700.000 m 2 sàn nhà ở xã hội (mỗi năm khoảng 675.000 m 2 sàn), trong đó nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê là: 600.000 m 2 sàn, đáp ứng 100.000 chỗ ở; Nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp tại đô thị là: 1.300.000 m 2 sàn, đáp ứng 17.500 căn hộ; Nhà ở cho công nhân là: 800.000 m 2 sàn, đáp ứng 93.000 người. Đồng thời phấn đấu thực hiện di dời, tháo dỡ và xây dựng mới thay thế 25 chung cư cũ xuống cấp, bị hư hỏng nặng với tổng diện tích là 350.000 m 2 sàn (khoảng 6.500 căn hộ).

Trong trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội phát triển thuận lợi, các chỉ tiêu trên sẽ được điều chỉnh tăng thêm nhằm phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng mỗi năm đạt 1.000.000 m 2 sàn nhà ở xã hội (chưa bao gồm nhà ở tái định cư, cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng xuống cấp) trên địa bàn Thành phố.