Trái phiếu Thủ đô tăng cơ hội cho nhà đầu tư

Theo Kinh tế & Đô thị

Ngày 6/6, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức hội nghị "Triển khai phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015".

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng khẳng định, việc phát hành trái phiếu Thủ đô sẽ góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ các dự án, công trình trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, đồng thời làm phong phú thêm hàng hóa cho thị trường chứng khoán.
 
Trái phiếu Thủ đô tăng cơ hội cho nhà đầu tư - Ảnh 1
Nguyễn Huy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
Ông có thể cho biết vì sao Hà Nội lại chọn phát hành trái phiếu Thủ đô thời điểm này?

 Để xây dựng Thủ đô phát triển nhiều mặt thực sự là trung tâm kinh tế văn hóa thương mại của cả nước, nhu cầu vốn  đầu tư xã hội của Hà Nội là rất lớn, Hà Nội đã thông qua phát triển kinh tế xã hội 2011- 2015, nhu cầu vốn đầu tư xã hội mỗi năm phải tăng từ 17-18%, quy mô khoảng 1.400 đến 1.500 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2013 - 2015 này, có thể nói là thời kỳ triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt và hội đồng nhân dân thành phố đã phê duyệt 47 công trình trọng điểm của thành phố bao gồm hạ tầng khung về giao thông, các lĩnh vực về y tế, giáo dục, nông nghiệp tưới tiêu và xử lý nước thải....

Chúng tôi thấy cần phải phát hành vì nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố Hà Nội đã được hoạch định từ mấy năm nay, và đây là thời kỳ chúng tôi phải triển khai thực hiện những mục tiêu đề ra. Thứ hai, chúng tôi theo dõi và thấy rằng thị trường đang ấm lên, nhất là thị trường trái phiếu , các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư đang có nhu cầu đầu tư, nên chúng tôi dự kiến đưa ra thị trường dịp này. Thứ ba, không những vì sự nghiệp phát triển Thủ đô mà chúng tôi cũng thấy rằng với trái phiếu Thủ đô sẽ góp phần làm sôi động hơn thị trường trái phiếu và làm tăng quy mô và phong phú hàng hóa cho thị trường chứng khoán.

Ý nghĩa của việc phát hành Trái phiếu với Thủ đô là gì thưa ông?

Đầu tư từ ngân sách một năm 17-20%, dù thu ngân sách Hà Nội cũng rất lớn nhưng nhiều khoản chi làm cho đầu tư của thành phố Hà Nội từ ngân sách cũng chỉ đạt 25-28 nghìn tỷ đồng một năm.

Nên đợt phát hành trái phiếu lần này trong quy định cho phép của Luật Ngân sách, nó sẽ góp phần bổ sung vào nguồn vốn từ ngân sách của thành phố, từ đó đẩy nhanh tiến độ các dự án an sinh xã hội, dân sinh bức xúc những dự án mang tính chất đòn bẩy cho sự phát triển của thành phố ví dụ như những dự án hạ tầng khung sẽ góp phần làm giảm ùn tắc giao thông và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội; những dự án về bệnh viện, góp phần giảm tải số giường bệnh trong nội thành, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân; hay như vấn đề xử lý môi trường, tiêu thoát nước ở ngoại thành để phục vụ cho sản xuất ngoại thành và thoát nước nội thành... đều là những công trình hết sức có ý nghĩa.

Xin ông cho biết, định hướng lãi suất trong đợt phát hành trái phiếu này thế nào?

Định hướng lãi suất cho đợt phát hành chúng tôi căn cứ vào quy định của hiện hành và cũng căn cứ vào biên độ khung lãi suất cho phép của Bộ Tài chính, NHNN cũng như căn cứ vào nguyện vọng đề xuất của các thành viên hay nói đúng hơn là căn cứ vào thị trường, vào điều kiện mà nhà đầu tư có thể có lợi nhuận nhất định làm sao hài hòa được lợi ích của TP. Hà Nội với lợi ích của nhà đầu tư.

Có thể nói rằng, chúng tôi ngoài quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội của Thành phố mà chúng tôi còn quan tâm đến thị trường chứng khoán, đến lợi ích của các nhà đầu tư. Ở đây bao gồm lợi ích hài hòa của các bên.

Với việc đầu tư nhiều vào hạ tầng và y tế cộng đồng như vậy, xin ông cho biết khả năng tăng trưởng GDP của Hà Nội từ 2013 - 2015 sẽ như thế nào?

6 tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế của Hà Nội dự kiến xấp xỉ tăng trưởng của năm ngoái là 7,5% và với mục tiêu của năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ chúng tôi quyết liệt đạt tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn. Lạm phát 6 tháng đầu năm của Hà Nội cùng với cả nước đã được kiểm soát tốt.

Bằng một loạt các biện pháp mà Chính phủ đã triển khai thông qua Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 và chương trình hành động số 22 của Thành phố và với lãi suất hiện nay mà NHNN đã công bố và hỗ trợ, cùng với sự chỉ đạo của TP. Hà Nội, tin rằng trong 6 tháng cuối năm của 2013 này, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thủ đô chắc chắn sẽ đạt trên 8% (từ 8,1- 8,5%). Tôi rất kỳ vọng vào các giải pháp hỗ trợ thị trường, doanh nghiệp của Chính phủ và của TP. Hà Nội.

 Xin cảm ơn ông!