Trợ cấp bao nhiêu tiền cho trẻ?

Theo vietq.vn

(Tài chính) Không có quy định cụ thể nào về số tiền trợ cấp là phù hợp cho tất cả trẻ em. Số tiền bạn quyết định trợ cấp là đầy đủ để con bạn thêm một số tiền để nó có thể học được làm thế nào để xử lý nó.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không có lợi ích giáo dục trong việc thiết lập trợ cấp với một số lượng tiền mà tại đó sẵn sàng quyết định nó sẽ được chi tiêu như thế nào trước khi nhận được.

Nhiều yếu tố phải sửa chữa lại trợ cấp. Bốn nhân tố chính được liệt kê ra ở đây:

Tuổi của con bạn. Rõ ràng con của bạn càng lớn thì trợ cấp càng tăng lên (lên đến một mốc nhất định) có khi con của bạn có thể trở nên quá lớn để nhận được trợ cấp.

Thu nhập gia đình của bạn. Chỉ có bạn biết gia đình của bạn có thể đủ khả năng phân bổ trợ cấp.

Nơi bạn sống. có thể duy trì với mức không cao theo danh sách ưu tiên của bạn và bạn thường xuyên nói với con của bạn “mẹ không quan tâm rằng con có cái này hay làm gì đó” nhưng thực tế, hàng xóm bạn sống cùng có thể ảnh hưởng đến việc bạn trợ cấp cho con của bạn bao nhiêu. Người bạn thân nhất của con bạn nhận được trợ cấp từ gia đình nó cũng là một yêu tố tác động.

Trợ cấp được đề nghị để trang trải cái gì. Nếu bạn mong con của bạn mua tất cả quần áo của chúng từ khoản trợ cấp, sau đó tiền trả cho con mỗi tuần phải đủ cho phép mua hàng nhiều hơn. Nếu bạn cung cấp một khoản trợ cấp với số tiền tiêu vặt, sau đó trợ cấp ít hơn có thể được làm theo thứ tự.

Độ tuổi con của bạn.

Trẻ em nên nhận được khoản trợ cấp ít hơn trẻ lớn hơn. Trong khi một số gia đình lại cho khoản trợ cấp như nhau với con của họ mặc dù chúng khác tuổi, đây không phải là một phương pháp thông thường. hầu hết đưa nhiều tiền hơn cho trẻ lơn hơn hơn là trẻ nhỏ.

Khi trẻ lớn hơn bạn sẽ phải điều chỉnh trợ cấp. Một phần của sự điều chỉnh này là đơn giản bởi vì thêm tuổi. Bởi vì con của bạn lớn hơn, trẻ phải thanh toán nhiều thứ hơn và cần nhiều tiền hơn để làm nó. Ví dụ, vào đại học có nghĩa con bạn phải chi trả nhiều thứ chúng mua hơn là ở nhà, chẳng hạn như vệ sinh cá nhân và báo chí. Dĩ nhiên lạm phát cũng tạo áp lực lên bạn để tăng trợ cấp để sức mua của con bạn không bị giảm.

Con cái của bạn có những gì ở độ tuổ khác nhau nói chung bạn sẽ muốn cung cấp cho chúng một khoản trợ cấp phù hợp với độ tuổi của chúng. Nếu trẻ đang gần trong độ tuổi nói đến, hai năm hoặc ít hơn—có lẽ bạn sẽ cung cấp cùng một số tiền. Một đứa trẻ có thể phàn nàn rằng không công bằng vì anh trai của cô bé được nhiều tiền hơn cô bé. Công bằng không có nghĩa rằng mọi thứ được công bằng, đó là công bằng dựa trên trợ cấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cùng với độ tuổi là quan trọng.

Thu nhập gia đình của bạn.

Trong suy nghĩ của bạn có thể muốn trả tiền trợ cấp cho con nhiều, nhưng gia đình của bạn lại giới hạn nguồn lực lại hạn chế hơn. Bạn phải thực tế về những gì bạn có khả để thanh toán một khoản trợ cấp.

Nếu bạn không có khả năng để thanh toán một khoản trợ cấp hoặc thiết lập nó. Bạn hãy Giải thích tài chính gia đình của bạn  với con của bạn, hạn chế việc bạn đáp ứng những khoản trợ cấp thiếu thực tế.