Trung Quốc sẽ thả nổi hơn nữa đồng tiền

Theo Chinhphu.vn

Ngày 17/9, Trung Quốc thông báo nước này sẽ tiến tới cho phép thả nổi đồng nhân dân tệ (NDT )hơn nữa và đẩy mạnh tự do hóa lãi suất nhà nước trong khuôn khổ một kế hoạch cải cách tài chính được thực hiện tới năm 2015.

Trung Quốc sẽ thả nổi hơn nữa đồng tiền
Theo kế hoạch cải cách tài chính 5 năm giai đoạn 2011-2015 do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố cùng ngày nói trên, Trung Quốc chủ trương để đồng NDT vốn bị kiểm soát chặt chẽ hoàn toàn có thể hoán đổi được, thị trường hóa cơ chế xác định tỷ giá hối đoái, lãi suất và cho phép tỷ giá hối đoái dao động với biên độ lớn hơn.

Bắc Kinh sẽ giảm bớt việc can thiệp vào các hoạt động tài chính qui mô nhỏ và vai trò của chính phủ sẽ được xác định rõ ràng hơn trong tiến trình cải cách.

Cũng theo kế hoạch trên, Chính phủ Trung Quốc "dự kiến thực thi các bước nới lỏng kiểm soát đối với các dòng vốn qua biên giới" và mục tiêu là có thể hoán đổi hoàn toàn đồng NDT, song không xác định rõ thời điểm.

Kế hoạch nêu rõ chính quyền cũng khuyến khích luồng vốn tư nhân tham gia cải cách khu vực ngân hàng, các công ty chứng khoán và bảo hiểm, đồng thời hướng dẫn khu vực tư nhân mở rộng vốn đầu tư vào các tổ chức tài chính.

Trước đó trong năm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đã cho phép các ngân hàng tại nước này linh hoạt hơn trong việc ấn định các mức lãi suất, chủ yếu tạo ra sự cạnh tranh lớn hơn và cải thiện hoạt động phân bổ nguồn vốn - qua đó làm sống lại một chương trình cải cách bị xếp xó gần một thập kỷ nay.