Truy tặng và trao Kỷ niệm chương cho các liệt sỹ, CCB đã chiến đấu, hy sinh tại Đường 9-B5 Quảng Trị

Đào Vân

Ngày 25/8/2012, Ban liên lạc Cựu chiến binh Đường 9-B5 tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ truy tặng và trao kỷ niệm chương cho các liệt sỹ, cựu thiến binh Quảng Bình đã từng tham gia hoạt động, chiến đấu và hy sinh tại Đường 9-B5 Quảng Trị.

Truy tặng và trao Kỷ niệm chương cho các liệt sỹ, CCB đã chiến đấu, hy sinh tại Đường 9-B5 Quảng Trị
Trao kỷ niệm chương Đường 9-B5 cho các CCB đã chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị.

Chiến thắng anh dũng của quân dân ta tại Đường 9-B5 Quảng Trị 37 năm về trước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, làm tiền đề cho thắng lợi mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, trong đó có sự góp sức của rất nhiều người con ưu tú Quảng Bình.

Tại buổi lễ, 4 liệt sỹ, 81 cựu chiến binh Quảng Bình đã được truy tặng và trao kỷ niệm chương vì những hy sinh, những chiến công thầm lặng, máu và nước mắt mà họ đã để lại trên mảnh đất Đường 9-B5 một thời oanh liệt.