Từ 15/11: 3 loại bao bì không phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Ngày 14/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Từ 15/11: 3 loại bao bì không phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP cụ thể: "Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low densty polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao Sửa vào tin nàybì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường".

Nghị định cũng nêu rõ 3 loại bao bì đóng gói sẵn hàng hóa (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi), bao gồm: bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nhập khẩu; bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói; bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

So với Nghị định 67/2011/NĐ-CP, Nghị định 69/2012/NĐ-CP đã bổ sung quy định giải thích rõ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi) không phải chịu thuế bảo vệ môi trường gồm 3 loại như vừa nêu trên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2012.