Từ ngày 7/10: Điều chỉnh giảm giá xăng dầu

PV.

(Tài chính) Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, tối ngày 7/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng. Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán xăng tối thiểu 387 đồng/lít và tiếp tục duy trì sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít.

Từ ngày 7/10: Điều chỉnh giảm giá xăng dầu
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Liên Bộ Tài chính - Công Thương cho biết, giá xăng dầu thế giới bình quân 30 ngày (từ ngày 07/9/2013 đến 06/10/2013) có những biến động trái chiều, cụ thể như sau: giá xăng RON 92: 112,51 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 122,90 USD/thùng; dầu hỏa: 122,83 USD/thùng; dầu madut 180 cst: 611,77 USD/tấn.

Dựa trên căn cứ nguyên tắc và các thông số tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng, dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 hướng dẫn cơ chế  hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu so với giá bán hiện hành cụ thể như sau:

Mặt hàng

 

Giá bán hiện hành

 

 

Giá cơ sở

 

 

Mức sử dụng Quỹ BOG

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở sau khi sử dụng Quỹ BOG và cắt giảm lợi nhuận định mức như hiện nay

 

 

 

(1)

Theo đúng quy định

Theo hiện hành

[Tạm thời chưa tính đủ lợi nhuận định mức với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít]

(4)

(5) =(1)-(2) + (4)

(6) =(1) - (3) +(4)

(2)

(3)

1. Xăng RON 92

24.270

24.183

24.183

300

+ 87

+ 387

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.310

22.827

22.607

400

- 517

+ 103

3. Dầu hoả

22.020

22.985

22.765

800

-965

+ 55

4. Dầu madút

18.510

18.696

18.696

0

-186

- 186

Đơn vị: đồng/lít(kg)

Bên cạnh đó, với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo về điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện nay như sau:

Thứ nhất, đối với mặt hàng xăng, nếu tính bình quân 30 ngày (từ ngày 9/7/2013 đến ngày 10/6/2013) mặc dù giá xăng trên thị trường thế giới có giảm song mức chênh lệch giữa giá cơ sở theo quy định (vẫn còn sử dụng Quỹ Bình ổn Giá 300 đồng/lít như hiện hành) và giá bán hiện hành của mặt hàng xăng là 387 đồng/lít.

Tuy nhiên, để góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chia sẻ với người tiêu dùng, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán xăng tối thiểu 387 đồng/lít và tiếp tục duy trì sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít.

Thứ hai, đối với mặt hàng dầu điêzen, nếu tính toán đầy đủ các yếu tố cấu thành giá cơ sở theo đúng quy định hiện hành thì phải tăng giá bán mặt hàng dầu điêzen trong nước tối đa 517 đồng/lít. Tuy nhiên để giữ ổn định giá dầu điêzen, chia sẻ hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong nước không điều chỉnh tăng giá bán dầu điêzen; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối:

- Tiếp tục duy trì cắt giảm lợi nhuận định mức theo quy định (tạm tính 100 đồng/lít),

- Giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn Giá100 đồng/lít so với hiện hành (từ 400 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít).

Thứ ba, đối với mặt hàng dầu hỏa, dầu madut. Trước mắt giữ ổn định giá bán, mức trích, mức sử dụng Quỹ Bình ổn Giá như hiện hành.

Thứ tư, về thời điểm thực hiện. Giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng dầu điêzen:  20 giờ 00 phút  ngày 07/10/2013. Giảm giá bán mặt hàng xăng trong nước: do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tự quyết định vào thời điểm thích hợp nhưng không được muộn hơn 20 giờ 00 phút  ngày 07/10/2013.