Ước nhập siêu 600 triệu USD trong tháng 3

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 3/2015, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước ước đạt 12,7 tỷ USD, tăng 33,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 36,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 8,9 tỷ USD, tăng 32,2%.

Ước nhập siêu 600 triệu USD trong tháng 3
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tính chung quý I năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 35,7 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,6 tỷ USD, giảm 5,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 25,1 tỷ USD, tăng 12,9%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 3 ước tính đạt 13,3 tỷ USD, tăng 26,9% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 32,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,2 tỷ USD, tăng 23,6%.

Tính chung 3 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước đạt 37,5 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 14,4 tỷ USD, tăng 5,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 23,1 tỷ USD, tăng 24,1%.

Như vậy ước tính nền kinh tế nhập siêu 600 triệu USD trong tháng 3; trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,3 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 700 triệu USD.

Tuy nhiên, tính chung 3 tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn nhập siêu khoảng 1,8 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2 tỷ USD.