.


[Video] 4 phương án mở rộng Tân Sơn Nhất khác nhau thế nào?

Theo vnexpress.net

Mở rộng sân bay về hướng Bắc, phản biện việc mở về phía Nam... TP. Hồ Chí Minh sẽ đặt hàng các chuyên gia nghiên cứu 4 phương án.

Xem thêm

Video nổi bật