[Video] 400 triệu công nhân có thể bị máy móc thay thế vào năm 2030

Theo vietnamnet.vn

Dịch Covid-19 đã góp phần đẩy nhanh tiến trình tự động hóa. Tuy nhiên, điều này khiến cho hàng triệu lao động đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

Xem thêm

Video nổi bật