[Video] 5 bài học kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2020

Việt Dũng - Châu Giang

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý đã vượt 2% (tương đương 24.400 tỷ đồng) dự toán và đặc biệt tăng 175,9 ngàn tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội.

Xem thêm

Video nổi bật