[Video] 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp Việt Nam nhập về 4 triệu tấn phế liệu

Theo Lộc Chung - Trần Thanh/vnexpress.net

6 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu trên 4 triệu tấn phế liệu, tổng giá trị 1,2 tỷ USD, bằng lượng nhập khẩu cả năm 2016.

Xem thêm

Video nổi bật