[Video] 600 tỷ tấn băng tan ở Greendland trong năm 2019

Theo Phương Hà/news.zing.vn

Năm 2019, mùa hè ấm bất thường ở Bắc Cực đã làm tan 600 tỷ tấn băng, khiến mực nước biển dâng 2,2 mm.

Xem thêm

Video nổi bật