[Video] 85.000 đồng/hộp khẩu trang cắt góc, dân buôn khó ôm hàng đầu cơ

Theo Hoàng Hiêph/news.zing.vn

Nhằm hạn chế tình trạng một số cá nhân đầu cơ, tích trữ khẩu trang, một nhà thuốc tại Hà Nội đưa ra ý tưởng cắt góc hộp khẩu trang ngay khi bán cho khách hàng.

Xem thêm

Video nổi bật