[Video] Ai là cha đẻ của phím tắt huyền thoại Ctrl + Alt + Delete?

Theo news.zing.vn

Ctrl + Alt + Delete là tổ hợp phím tắt tương thích với máy tính cá nhân, giúp khởi động lại hệ thống hoặc phần mềm ngay lập tức.

Xem thêm

Video nổi bật