[Video] Anh: Giảm chênh lệch thu nhập giữa người có bằng đại học và lao động phổ thông

Theo VTV

Tại Anh, chênh lệch thu nhập giữa người có bằng đại học và lao động phổ thông đã giảm gần một nửa so với cách 20 năm, có nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra.

Xem thêm

Video nổi bật