[Video] Ba hãng xe công nghệ lần lượt tăng giá

Theo VTV

Từ đầu năm đến nay, 3 hãng xe công nghệ là Grab, Gojek Việt Nam (Go-Viet) và Be lần lượt tăng giá cước, lý do đưa ra là thu phí nền tảng.

Xem thêm

Video nổi bật