[Video] Bạn có thể mua những gì với 5,7 tỷ USD?

Theo zingnews.vn

Với 5,7 tỷ USD, bạn có thể mua hơn 14 Nhà Trắng ở Mỹ hoặc lắp tấm pin năng lượng Mặt Trời cho 200.000 ngôi nhà trong vòng 20 năm.

Xem thêm

Video nổi bật