[Video] Bản dựng iOS 14 với nhiều tính năng thú vị

Theo news.zing.vn

Bản dựng iOS 14 này tích hợp khá nhiều tính năng như chia đôi màn hình, giao diện cuộc gọi mới, giúp người dùng iPhone sử dụng máy thuận tiện hơn.

Xem thêm

Video nổi bật