[Video] Bạn sẽ làm gì nếu có một nghìn tỷ USD?

Theo news.zing.vn

Một nghìn tỷ USD nặng khoảng 1 tỷ kg, tương đưới với 600.000 chiếc ôtô.

Xem thêm

Video nổi bật