[Video] Bão Sơn Tinh đang đi rất nhanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh

Theo Thanh Huyền - Lộc Chung/vnexpress.net

Bão Sơn Tinh được đánh giá đi rất nhanh, gấp đôi bình thường và rất sát biển Việt Nam.

Xem thêm

Video nổi bật