[Video] Bệnh viện dã chiến Việt Nam đến Nam Sudan

Theo vnexpress.net

Sau 13 giờ bay và 2 giờ tiếp nhiên liệu, 32 thành viên Bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã đến Nam Sudan, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm

Video nổi bật