[Video] Bộ Công an xoá 6 tổng cục, tinh giản nhiều đơn vị

Theo Lộc Chung/vnexpress.net

Thực hiện Nghị quyết mới, Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục trực thuộc, giảm 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng.

Xem thêm

Video nổi bật