[Video] Bức xạ trên Hỏa tinh có thể gây hại cho con người đến mức nào?

Theo zingnews.vn

Tia bức xạ trên Hỏa tinh rất có hại cho con người. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu tìm cách để các phi hành gia có thể thám hiểm trên Hỏa tinh an toàn.