[Video] Bức xúc tình trạng phương tiện không nhường đường cho xe ưu tiên

Theo anninhthudo.vn

Vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng các phương tiện không nhường đường cho xe ưu tiên. Đây thực sự là vấn đề gây bức xúc trong dư luận và tình trạng này thể hiện văn hóa giao thông của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông.

Xem thêm

Video nổi bật