[Video] Các nhà sản xuất ô tô làm gì để thúc đẩy doanh số thời Covid-19?

Theo vietnamnet.vn

Đại dịch Covid-19 đã làm giảm mạnh doanh số bán hàng trong lĩnh vực ô tô tại Mỹ cũng như làm gia tăng các lo ngại cho người mua. Các nhà sản xuất ô tô đã làm gì để thúc đẩy giao dịch với khách hàng?

Xem thêm

Video nổi bật