[Video] Các thiên hà thực chất được kết nối bởi sinh vật kỳ lạ?

Theo news.zing.vn

Các nhà khoa học đang tìm cách định vị hình dạng lớn nhất của lưới vũ trụ, nhằm xác định vật chất kết nối các thiên hà với nhau để tạo thành ngân hà.

Xem thêm

Video nổi bật