[Video] Cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư tiền vào Công ty Tài chính ERG

Theo anninhthudo.vn

Bộ Công an vừa cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ Eagle Rock Global (ERG) thực chất là mô hình vay của người sau trả cho người trước, Đáng nói, mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.

Xem thêm

Video nổi bật