[Video] Chúng ta có thể bước đi trên bề mặt của các hành tinh khác?

Theo news.zing.vn

Lực hấp dẫn ở Hỏa tinh chỉ bằng 38% so với Trái Đất và nhiệt độ sẽ nhanh chóng làm bạn tử vong. Đây không phải là điều kiện thuận lợi để chúng ta đi bộ.

Xem thêm

Video nổi bật