[Video] Chuyện gì xảy ra nếu robot thông minh hơn nhân loại?

Theo news.zing.vn

Các chuyên gia đều thống nhất rằng robot đang phát triển quá nhanh và sẽ trở thành cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo mà họ gọi là công nghệ 5.0.

Xem thêm

Video nổi bật