[Video] Cơ chế hoạt động của đập thủy điện ra sao?

Theo vnexpress.net

Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo bền vững, sử dụng turbine và máy phát điện để chuyển hóa sức nước thành điện năng.

Xem thêm

Video nổi bật