[Video] Cơ hội kinh doanh bất ngờ với siêu thị châu Âu

Theo VTV

Ngành phân phối bán lẻ của nhiều nước châu Âu đang tăng doanh số, một hệ quả của tâm lý lo xa. Với các siêu thị, lúc này là cơ hội kinh doanh thuận lợi bất ngờ.

Xem thêm

Video nổi bật