[Video] Có thể xây tòa nhà một tỷ tầng hay không?

Theo news.zing.vn

Nếu xây dựng tòa nhà một tỷ tầng con người phải cần đến những vật liệu đặc biệt để tránh bị phá hủy bởi gió, bão.

Xem thêm

Video nổi bật