[Video] Con người có thể tạo ra hố đen không?

Theo zingnews.vn

Về lý thuyết, các nhà khoa học có thể sử dụng máy gia tốc hạt lớn để tạo ra một hố đen trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, hố đen này sẽ rất nhỏ và dần biến mất.

Xem thêm

Video nổi bật