[Video] Công dân có thể đăng ký cấp căn cước công dân trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến

Theo anninhthudo.vn

hông tư số 40/2019/TT-BCA vừa mới ban hành của Bộ Công an đã quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân, cho phép công dân kê khai thông tin theo mẫu tờ khai trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Xem thêm

Video nổi bật