[Video] Công nghệ 6G sẽ thay đổi tương lai như nào?

Theo VTV

Trong khi thế giới đang khám phá mạng 5G thì Trung Quốc đã bắt đầu hướng tới việc nghiên cứu và phát triển mạng 6G.

Xem thêm

Video nổi bật