[Video] Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng công nghệ như thế nào?

Theo vietnamnet.vn

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới rất nhiều lĩnh vực trong đời sống con người. Bên cạnh khủng hoảng về sức khỏe toàn cầu, Covid-19 cũng đang gây ra vô vàn khó khăn cho chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ, đặc biệt là các công ty sản xuất phần cứng.

Xem thêm

Video nổi bật