[Video] Dân số Việt Nam cứ 9 người, có một người từ 60 tuổi trở lên

Theo Thanh Huyền/vnexpress.net

Số người cao tuổi chiếm gần 12% trong tổng dân số Việt Nam. Như vậy, cứ 9 người thì có 1 người từ 60 tuổi trở lên.

Xem thêm

Video nổi bật