[Video] Đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Theo anninhthudo.vn

Dịch vụ công đăng ký ô tô, xe máy mới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến sẽ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia vào ngày 15-8, đánh dấu thời điểm công bố dịch vụ công thứ 1.000 được tích hợp trên cổng này.

Xem thêm

Video nổi bật