[Video] Đâu là giải pháp nuôi sống 10 tỷ người năm 2050?

Theo vietnamnet.vn

Ước tính, tới 40 năm nữa, con người sẽ phải tạo ra số lương thực tương đương với số lượng chúng ta đã tạo ra trong suốt 8.000 năm qua.

Xem thêm

Video nổi bật